Charter Members
Ulseth Lodge
Sons of Norway, lodge number 5-670

Copper Country, Michigan

June 2006

 

Arne Alanen

* Ian Ashe

Rodger Arola

Nancylu Arola

* Lauren Ashe

Becky Bean

Lynn Bjorkman

Lois Blau

Ronda Bogan

Sandra Carstens

Carmen Dolson

* Davis Dolson

Barbara Effinger

Karen Fenton

Edwin Fountain

Jean Fountain

Allen Goodrich

Andrea Hauge Bacon

Kari Hubbard

Bruce Johanson

Richard Imm

Nancy Imm

Karen Johnson

Connie Julien

* Olivia Lea

Joseph Mihal

Bryan Milde

Clarence Monette

Natalie Nisevich

Erik Nordberg

Gary Nordberg

Robin Oye

Rick Oikarinen

Lorri Oikarinen

Stephen Rokicki

Susan Rokicki

* Tristan Rokicki

Jay Rowe

Jane Sercombe

Terry Smythe

Frank Siller

Lily Siller

Eileen Stordahl

Wayne Stordahl

Scott Stordahl

Helen Patricia VanPelt

Luella Williams

 

* Heritage members (15 yrs & under)

 

 

Sons of Norway

Institution Ceremony

 

25 June 2006

 

Ulseth Lodge

 Lodge Number 5-670

 

 

Home of the Ulseth Lodge is located in the
Norwegian Lutheran Church
 in Calumet
, Michigan.

 

 

"La Oss Leve For Hverandre"  (Lets Live for Each Other)

 

by Gluntan , a 1960s Norwegian group from Trondheim 

Ref: La oss leve for hverandre

og ta vare pε den tid vi har

la oss leve for hverandre

livet selv kan gi det rette svar.

Det hender ofte at livet gir

smε slag og motgang som kanskje svir

det fins en menig med alt som skjer

men vεre ord de bare ψdelegger mer. Ref

Hvem kan forklare og gi et svar

pε alle spψrsmεl vi ofte har

hvis man kan glemme ε vζre steil

gεr det an ε lζre av hverandres feil. Ref

Livet selv kan gi det rette svar

 

 

 

Institution Ceremony

4:00 P.M. Sunday, 25 June 2006

Ceremony location: Gloria Dei Lutheran Church

                                 Hancock, Michigan

Ulseth Lodge
Sons of Norway Lodge number 5-670

 

Opening Ceremonies:
  Presentation of Colors,  National Anthems

  Greetings & Introductions

Elections to Membership

  Initiation of Members

Elections of Officers

  Installation of Officers

Remarks by new President

Vote on Lodge Name

Remarks for the Good of the Order

Presentations from District 5

New Business:

  Local Dues
  Charter information

Closing Song: "La Oss Leve For Hverandre"

Adjournment

 

Velkommen to the Sons of Norway, Ulseth Lodge!!

 

                      ….   Potluck Dinner!   ….

 


Charter night for the Ulseth Lodge: 27 August, 2006

www.NLC-Calumet.org/SON

 

           

                                       2006

                                Officers Slate

 

    President   ……………………  Wayne Stordahl

    Vice President  ………………….  Richard Imm or Connie Julien

    Secretary   …………………..…   Kari Hubbard

    Treasurer  …………………….  Sandra Carstens

    Trustee   ……………………..…   Ronda Bogan

    Trustee   …………………...….   Karen Johnson

    Trustee   ………………………....   Bryan Milde

    Foundation Director   ………….   Barb Effinger

    Membership & Music   ….……   Susan Rokicki

    Hospitality   ……..…………...   Eileen Stordahl

    Audit Committee   …………...…   Joseph Mihal

    Delegate to Barnebirkie   ………...   Nancy Imm

    Social & Cultural Programs   …..   by committee

    Sports/Rec/Fitness   …………....   by committee

 

BACK TO NLC HOME PAGE